Kody klawiszy funkcyjnych dostępnych w bibliotece curses.


KEY_DOWN = 258; { Strzałka w dół }
KEY_UP = 259; { Strzałka w gorę }
KEY_LEFT = 260; { Strzałka w lewo }
KEY_RIGHT = 261; { Strzałka w prawo }

kod ASCI - "SPACI" to 32 ;

KEY_PF1 = 265;
KEY_PF2 = 266;
KEY_PF3 = 267;
KEY_PF4 = 268;
KEY_PF5 = 269;
KEY_PF6 = 270;
KEY_PF7 = 271;
KEY_PF8 = 272;
KEY_PF9 = 273;

K_ENTER = 10;
K_ESC = 27;
K_TAB = 9;
K_BACKSPACE = 263; { 8 -- nie pod Linux'em}

KEY_HOME = 262;
KEY_END = 360;
KEY_PGUP = 339;
KEY_PGDOWN = 338;
KEY_DEL = 330;


Powrót do strony głównej.