>>INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA I DRUKARKI

> >UWAGI OGÓLNE

> >Do pracy przy obsłudze komputera moze być skierowany pracownik, który posiada:

Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny wygląd. Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze komputera poprzez:

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

PRACOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

UWAGI KOŃCOWE


ZATWIERDZAM
Opracowanie: inz. Boguslaw Dol§gowski, inz. Stefan Janczala Data i podpis Pracodawcy

Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 76/78, telefax: (058) 41-12-36,41-91-21, tel. (058) 41-12-31 w. 312,313. Copyright by o£?JcGdartsk ISBN 83-86514-49-3 I